نسخه کامل کتاب نبذ دفائن الارض(گنجنامه کلات)

زبان فارسی

نامه این کتاب نبذ من دفائن الارض است.

 

نسخه های کلات-شامل ۲۱۱ سند از مناطق مختلف 

شامل: مشهد،سبزوار،نیشابور،کرج،طالقان،شهریار،

ری،لواسان،قزوین،زابل،رشت، و حومه قوچان و

اطرافش...

کتاب بسیار نایاب و عالی برای علاقه مندان به گنج

یابی و نسخه های گنج و...